Browsing articles from "August, 2010"

Pärnu Postimees kirjutab Särghauast

Aug 15, 2010   //   by Olle Hints   //   Õppekeskus  //  Comments Off on Pärnu Postimees kirjutab Särghauast

14. augusti (2010) Pärnu Postimees avaldas pikema kirjutise Särgava talust ja Särghaua välibaasist. Pealkirja “Särghaual uurivad geoloogid möödanikku ja koolitavad järelkasvu” all valgustas ajakirjanik Silvia Paluoja talu ajalugu, välibaasi rajamist, kivimikollektsioonide varamut ning ühtlasi KIKi investeeringut Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse väljaarendamiseks. Artikli täisversioon on saadaval peberlehes, lühike kokkuvõte on loetav ka PP kodulehel.

Meenutuseks veel niipalju, et Pärnu Postimehe asutaja Johann Voldemar Jannsen, varasema nimega Jaan Jensen, oli Särgava talus karjapoisiks 1834-1836 paiku, eluasemeks Särgava saunatare. Pikemalt saab Särgava talu ajaloost lugeda siin.

Roman Baskini teatritrupp Särghaual

Aug 12, 2010   //   by Olle Hints   //   Külalised, Loodusharidus  //  Comments Off on Roman Baskini teatritrupp Särghaual

Juulis-augustis 2010 võõrustas Särghaua Kurgjal etendunud Roman Baskini menuka suvelavastuse “Iha jalakate all” kollektiivi. 12. augustil tutvus teatrirahvas lähemalt Särghaua ajalooga ning sai põgusa ülevaate ka geoloogiast ja geoloogide tegemistest.

Küsimusi jätkus nii puurimistööde, kivimite, kivististe, maavarade, meteoriitide kui kliima kohta. Juuresoleval pildil uudistavad näitlejad graptoliitargilliiti (rahvasuus tuntud ka diktüoneemakilda nime all), millest Sillamäel toodeti kunagi uraani ning mis võib ka tulevikus osutuda oluliseks maavaraks.

Särghaua kodulehel uus aadress

Aug 9, 2010   //   by Olle Hints   //   koduleht  //  Comments Off on Särghaua kodulehel uus aadress

Seoses Särghaua õppekeskuse projekti rahastamisega ning sellest tuleneva suurenenud huviga Särghaua kodulehe vastu sai registreeritud domeen: sarghaua.info. Seda on lihtsam meelde jätta kui senist aadressi www.gi.ee/sarghaua. Esialgu toimib uus aadress küll ainult ümbersuunamisena, kuid peatselt hakkab kogu leht asuma uuel aadressil.

Ühtlasi püüame senisest aktiivsemalt kajastada kodulehel kõike Särghauaga seonduvat ja Särghaual toimuvat, nii seoses looduse, teaduse, ajaloo, kui loomulikult ka rajatava õppekeskusega.