Roman Baskini teatritrupp Särghaual

Aug 12, 2010   //   by Olle Hints   //   Külalised, Loodusharidus  //  Comments Off on Roman Baskini teatritrupp Särghaual

Juulis-augustis 2010 võõrustas Särghaua Kurgjal etendunud Roman Baskini menuka suvelavastuse “Iha jalakate all” kollektiivi. 12. augustil tutvus teatrirahvas lähemalt Särghaua ajalooga ning sai põgusa ülevaate ka geoloogiast ja geoloogide tegemistest.

Küsimusi jätkus nii puurimistööde, kivimite, kivististe, maavarade, meteoriitide kui kliima kohta. Juuresoleval pildil uudistavad näitlejad graptoliitargilliiti (rahvasuus tuntud ka diktüoneemakilda nime all), millest Sillamäel toodeti kunagi uraani ning mis võib ka tulevikus osutuda oluliseks maavaraks.