Browsing articles from "August, 2014"

Vallaametnike külaskäik

Aug 23, 2014   //   by Olle Hints   //   Külalised, Õppekeskus  //  Comments Off on Vallaametnike külaskäik

22. augustil 2014 külastas Särghauat Tootsi, Torma ja Saare valla ametnike delegatsioon. Tutvuti õppekeskuse plaanide ja võimalustega, värskete õppevahenditega ning heideti pilk Eesti maapõue. Visiidi korraldas Tootsi vallavanem Kalev Kaljuste, külalisi võtsid Särghaual vastu õppekeskuse juhataja Maris Rattas ja projektijuht Rutt Hints.

Torma, Saare ja Tootsi valla juhid.

Torma, Saare ja Tootsi valla juhid lubasid Särghauale kindlasti tagasi tulla ning õppekeskuse võimalusi oma vallas tutvustada.

Vallaametnikud tutvumas keskuse õppevahenditega: mikroskoobi polariseeriva valguse all on kivimiõhik.

Külalised tutvumas keskuse õppevahenditega: mikroskoobi polariseeriva valguse sai uurida kivimiõhikuid ja vulkaanilist tuhka.

Vallaametnikud Särghaual

Vallaametnike delegatsioon Särghaua õppekeskuses.

Särghauale jõuab kiire internet

Aug 19, 2014   //   by Olle Hints   //   Ehitus  //  Comments Off on Särghauale jõuab kiire internet

Tänu koostööle Kurgja C.R. Jakobsoni Talumuuseumiga ning Pärnu maavalitsuse ja Põllumajandusministeeriumi toetusel jõuab Särghauale optiline sidekaabel. Tänapäevane andmesideühendus on Särghaua õppekeskuse toimimise üheks eelduseks, kuna mitmed kavandatud programmid tuginevad olulisel määral ka interaktiivsetele õppevahenditele ning on-line andmebaasidele. Kiire internetiühendus on oluline ka teadlastele, kes kasutavad Särghaual hoiustatud puursüdamike arhiivi ning erinevaid elektroonilisi infokanaleid. ELA SA võrku kuuluva sidekaabli paigaldab Empower AS koos alltöövõtjatega.

Särghaua sidekaabli paigaldusSärghaua sidekaabli paigaldus