Kivimid ja mineraalidKirjeldus: Programmi käigus tutvutakse erinevate katsete, vaatluste ja tegevuste kaudu mineraalide ja kivimitega seotud põhitõdede ja uurimismeetoditega.

Mis on kivim? Maakoore ehitus ja koostis. Kivimiringe. Põhiliste kivimite (tard-, sette- ja moondekivimid) uurimine puursüdamiku ja õppekollektsioonide abil, nende teke ja omadused.

Mis on mineraal? Mineraalide koostis ja omadused. Õpilased uurivad põhilisi kivimeid moodustavaid mineraale mikroskoobi all, määravad mineraalide kristallkuju ja kõvadust.

Kiviõpikojas saab igaüks tegelda kivi saagimise, lihvimise ja poleerimisega.

Teemad: Seos üldhariduskoolide loodusõpetuse, keemia õppekavaga:  kivimidmineraalidainete omadused ja olekud, kristallstruktuur.
Sihtrühm: 4-6. klass
7-9. klass
Programmi läbiviija: Taltech Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad
Kestvus (tundides): 2 (+1 tund kiviõpikojas)
Maksimaalne grupi suurus: 20
Läbiviimise koht: Särghaua õppekeskus, siseruumides
Toimumise aeg: aastaringselt
Juhis õpetajale:
Maksumus: 70 eur/tund (grupile kuni 20 inimest)
Keel: eesti, inglise
Õppematerjalid Töötuba Mineraalid
Töötuba Kivimid
Tööleht
Kivimiringe mäng
Programmi e-test (vt Juhend)
Lisainfo ja tellimine: sarghaua@taltech.ee
tel 5884 6443


kik_est_logo_horisontaalne

Õppematerjalide koostamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus