Browsing articles in "Ehitus"

TTÜ Särghaua maateaduste keskuse puursüdamike hoidla on avatud

Nov 2, 2015   //   by Maris Rattas   //   Ehitus, Õppekeskus, Üritused  //  Comments Off on TTÜ Särghaua maateaduste keskuse puursüdamike hoidla on avatud

Vaata avamise fotosid siit.

Lisaks meediauudised. 

TTÜ uudised. Kersti Vähi, 02.11.2015

Oktoobri lõpus avati Pärnumaal TTÜ Särghaua maateaduste keskuses puursüdamike hoidla.

Särghaua vastvalminud hoidlas leiavad püsiva säilituskoha Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaalt pärit tugipuursüdamikud ja geoloogilised etalonid. Kokku on Särghaua keskuses tallel üle 22 km maapõue läbilõikeid enam kui 400st puuraugust, millele lisanduvad kastidesse ladustatud maavarade, kivimite, mineraalide ja setete proovid.

“Geoloog on teadlane, insener ja ta väärib korralikku uurimiskeskkonda. Võib ka lõket teha, telgis magada ja raskusi trotsida, aga oma väikeses riigis peaksime küll olema nii kaugele jõudnud, et vähemasti ühes Eesti kohas oleksid geoloogilised kogud kenasti ja kättesaadavalt varju all ja uurija ise vajadusel linade vahel,” ütles keskkonnaminister Marko Pomerants.

Särghaua kollektsioonihoidlate kompleksi haldab TTÜ Geoloogia Instituut. Instituudi direktori Atko Heinsalu sõnul on kivimikollektsioonid ja eriti puursüdamikud teadlastele hindamatu uurimismaterjal, mida lisaks Eesti geoloogidele ning tudengitele käivad Särghaual kasutamas ka välismaa teadlased. „Iga-aastaselt ilmub Eesti geoloogilistele säilikutele tuginedes kümneid teadusartikleid ka teaduse tippajakirjades. Näiteks eelmisel aastal ajakirjas Nature ilmunud Elga Mark-Kuriku kaasautorlusega avaldatud artikkel rüükalade olulisest rollist loomade evolutsioonis. Teisalt on kivimiproovid ning puursüdamikud erinevate riigile oluliste maavarade uuringute lahutamatuks osaks. Uue taristu rajamisega on Särghaual loodud võimalused aastaringseks töötamiseks Eesti puursüdamike arhiiviga ning võimekus võtta püsihoiustamiseks vastu ka partnerite teadus- või rakendusuuringute raames kogutud geoloogilist materjali,“ rõhutab direktor Atko Heinsalu.

Teadustaristu tegevusi toetab Särghaual 2014. a tegevust alustanud keskkonnahariduse õppekekus koos õppeklasside ning majutus- ja olmeruumidega. Direktor Heinsalu nendib rahuloluga, et 42 aastat tagasi Särghauale rajatud geoloogide välibaasist on tänaseks kujunenud kõigile avatud multifunktsionaalne õppe- ja teaduskeskus.

Särghaua keskus on osaks Eesti teadustaristu teekaardist “Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)”, mille raames ehitatakse ülikoolide ja riigiasutuste koostöös välja kollektsioonihoidlate võrgustik ning ühised infosüsteemid. “Meie eesmärgiks on tagada nii looduse mitmekesisust kui ressursse dokumenteeriva materjali ja andmete kättesaadavus teadlastele, ametnikele ja teistele huvilistele üle maailma,” selgitab NATARCi juht, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi direktor Urmas Kõljalg.

Puursüdamike hoidla rajamine läks maksma ligi 160 000 eurot ning selle ehitas AS Pärnu REV.

Särghaua õppekeskuses on Eestis ainulaadne kivilabor-õpikoda, mikroskoopiaklass ja lisaks arvukalt kaasaegseid õppevahendeid keskkonnamõõtmisteks ja -vaatlusteks. Eelkõige eluta looduse õpetamine Särghaual toetub TTÜ teadlaste ja õppejõudude kompetentsile ning võimaldab läbi viia põnevaid praktilisi õppekursusi nii õpilastele kui ka täiskasvanutele. Kandvaks eesmärgiks on suurendada ühiskondlikku huvi eluta looduse protsesside, geoloogiliste vaatamisväärsuste, maavarade ja uute keskkonnatehnoloogiate vastu.

Särghaua õppekeskuse väljaarendamist on rahastanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Tallinna Tehnikaülikool.

Lisainfo:

Olle Hints, TTÜ Geoloogia Instituut, aluspõhja geoloogia ja paleontoloogia professor, olle.hints@ttu.ee, tel 5130157

Urmas Kõljalg, TÜ loodusmuuseumi direktor, teadustaristu teekaardi NATARC nõukogu esimees, urmas.koljalg@ut.ee

TTÜ Särghaua õppekeskuse avamine 30. oktoobril 2014

Oct 22, 2014   //   by Maris Rattas   //   Ehitus, Loodusharidus, Õppekeskus, Üritused  //  Comments Off on TTÜ Särghaua õppekeskuse avamine 30. oktoobril 2014

Neljapäeval, 30. oktoobril kell 14.00 avati TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskus. 

Avamisüritusest võttis osa ligikaudu 50 inimest, nende seas TTÜ juhtkond, ehitaja Pärnu REV-i, maavalitsuse ja ümbruskonna valdade esindajad, naabrid Kurgja Talumuuseumist koos torupillidega, proua Helle Särgava ning paljud teised. Kiviaida kaare alla paigutatud kividest lindi lõikasid tangidega läbi TTÜ õppeprorektor Erkki Truve,  Pärnu maavanem Andres Metsoja, keskkonnaministeeriumi nõunik Rein Raudsep, Geoloogia Instituudi direktor Atko Heinsalu ning doktorant Merilin Liiv.

Õppekeskuses on Eestis ainulaadne kivilabor-õpikoda, mikroskoopiaklass, kivimite, mineraalide ja fossiilide väljapanekud ja 60-kohaline auditoorium. Ehitamise, sisustamise ja õppevahendite soetamise projekti kogumaksumuseks on ligi 2,5 miljonit eurot, millest 90% tuli SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist ning ülejäänu Tallinna Tehnikaülikoolilt. Õppekeskuses plaanitakse üldhariduskoolide õppekavasid toetavaid programme pakkuda alates järgmise aasta kevadest. Seniks on eelregistreeritud huviliste grupid oodatud osalema Eesti maapõue tutvustavas lühiprogrammis.

Pildigalerii 

 

Meediakajastus avamisest:

Pärnu Postimees: 30.10.2014 16:37 Kurgjal lõigati tehnikaülikooli õppekeskuse linti

Pärnu Postimees: 31.10.2014 00:00 Kurgjal lõigati tehnikaülikooli õppekeskuse linti

Pärnu Postimees: 01.11.2014 00:00 Särghaual avaneb huvilistele kivimite jutukas maailm (sh pildigalerii)

Aktuaalne kaamera 30.11.2014 kell 21:00 (saateminutid 18,40-20,42)

 

 

Särghauale jõuab kiire internet

Aug 19, 2014   //   by Olle Hints   //   Ehitus  //  Comments Off on Särghauale jõuab kiire internet

Tänu koostööle Kurgja C.R. Jakobsoni Talumuuseumiga ning Pärnu maavalitsuse ja Põllumajandusministeeriumi toetusel jõuab Särghauale optiline sidekaabel. Tänapäevane andmesideühendus on Särghaua õppekeskuse toimimise üheks eelduseks, kuna mitmed kavandatud programmid tuginevad olulisel määral ka interaktiivsetele õppevahenditele ning on-line andmebaasidele. Kiire internetiühendus on oluline ka teadlastele, kes kasutavad Särghaual hoiustatud puursüdamike arhiivi ning erinevaid elektroonilisi infokanaleid. ELA SA võrku kuuluva sidekaabli paigaldab Empower AS koos alltöövõtjatega.

Särghaua sidekaabli paigaldusSärghaua sidekaabli paigaldus

Särghaua õppekeskuse kiviait saab katuse alla

Jul 25, 2014   //   by Maris Rattas   //   Ehitus, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Särghaua õppekeskuse kiviait saab katuse alla

_DSC0783  24.juulil 2014 toimus Särghaua õppekeskuses juba kolmanda renoveeritava hoone, söögimaja (talu endine kiviait) sarikapidu. Eestlaste vanade kommete kohaselt tuli katuselt alla tuua ehitajate poolt püsti pandud võimas tammepärg ning kommete kohaselt ka sarikad õnnistada.

_DSC0837

Suured tänud tublidele Pärnu REV-i ehitajate pundile, kes siinset kompleksi ehitanud algusest peale.

Pressiteade: Särghaua õppekeskuse peahoone nurgakivi

Oct 9, 2013   //   by Olle Hints   //   Ehitus, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Pressiteade: Särghaua õppekeskuse peahoone nurgakivi

10. oktoobril asetab Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik nurgakivi TTÜ Geoloogia Instituudi Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse peahoonele.

“Geoloogia on riigi jaoks oluline valdkond, mille tähtsus ulatub keskkonnasõbraliku kaevandamispoliitika kavandamisest igapäevase ehitustegevuse planeerimiseni välja. Seepärast arendame koostöös TTÜga välja kaasaegse, huvitava ja unikaalse keskuse, mis annab kõigile huvilistele võimaluse oma geoloogiaalaseid teadmisi parandada,” ütles keskkonnaminister ja  Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu esimees Keit Pentus-Rosimannus.

Loodav õppekeskus avab uksed 2014. aastal ja hakkab tegema koolitusi õpilastele, õpetajatele, loodusturistidele ja teistele huvilistele. Särghaual keskendutakse just eluta looduse õpetamisele, sealhulgas geoloogia, geograafia, hüdroloogia, energia- ja aineringluse, kliima ja astronoomia tutvustamisele. Keskusesse tuleb Eestis ainulaadne kivilabor-õpikoda, mikroskoopiaklass, kivimite, mineraalide ja fossiilide väljapanekud ning samuti mitmeid keskkonnaalast aktiiv- ja õuesõpet toetavaid vahendeid nagu ilmajaam ning teleskoop.

Õppekeskuse projekteerisid Amhold AS ja OÜ EMP A&I ning ehitab AS Pärnu REV. Projekti kogumaksumuseks on 2,5 miljonit eurot, millest 90% tuleb SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning ülejäänu TTÜ-lt.

Koos õppekeskuse peahoonele nurgakivi panekuga avatakse Särghaual uus 400 m2 pindalaga puursüdamikuhoidla, mis on osaks Eesti teadustaristu teekaardi projektist „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)”.

2014. a tegevust alustav õppekeskus on Pärnumaal Vändra vallas ajaloolise Särgava talu südames, kuhu 40 aasta eest rajati toonase Teaduste Akadeemia – ja tänase TTÜ – Geoloogia Instituudi välibaas. Aastakümnete jooksul on Särghauale kogutud hindamatu geoloogiline varamu, siin hoiustatakse unikaalseid kivimikollektsioone ning kilomeetrite kaupa maapõuest puuritud puursüdamikke. Maateaduste- ja keskkonna-alane õpe Särghaual toetub TTÜ teadlaste ja õppejõudude kompetentsile. Keskkonnavaatluste ja õppetundide läbiviimiseks pakub Särghaual avaraid võimalusi Pärnu jõgi ja ümbruskonna eripalgeline loodus. Mitmekülgse tegevuse pakkumiseks kooliõpilastele on kavandatud koostöö naabruses asuva Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumiga. Loodava Särghaua õppekeskuse käivitamisega soovib TTÜ süvendada nii laste kui täiskasvanute huvi eluta looduse protsesside, geoloogiliste vaatamisväärsuste, maavarade ja uute keskkonnatehnoloogiate vastu.

LISAINFO
Atko Heinsalu, TTÜ Geoloogia Instituudi direktor, heinsalu@gi.ee, tel 5912 3761