Browsing articles in "Loodusharidus"

Valmis sai õppekeskuse püsiekspositsiooni esimene osa

Mar 28, 2017   //   by Olle Hints   //   Loodusharidus, Näitused, Õppekeskus  //  Comments Off on Valmis sai õppekeskuse püsiekspositsiooni esimene osa

2017. a märtsi lõpus sai valmis Särghaua õppekeskuse püsiekspositsiooni esimene osa “Puuraugud ja puursüdamikud”, mis tutvustab tähtsat geoloogilist uurimismeetodit, puurimistehnoloogiaid, Särghaual hoiustatavaid puursüdamikke ning Eesti maapõue ehitust. Ekspositsioon on juba avatud nii gruppidele kui üksikkülastajatele, kuid selle ametlik avamine toimub 2017. a Muuseumiöö “Öös on mänge” raames 20. mail kl. 18.00.

Füüsilist ekspositsiooni täiendab interaktiivne osa, mis on kasutatav kohapeal infokioskite vahendusel ning internetis aadressil http://puuraugud.sarghaua.info. Interaktiivne osa katab muuhulgas teemasid nagu ‘Maailma sügavaimad puuraugud’, ‘Puuraugud ja põhjavesi’, ‘Puurimistehnoloogiad’, ‘Puursüdamikud kui maapõue arhiiv’, ‘Nafta- ja gaasipuuraugud’. Lisaks valmis 10 minutiline õppefilm ‘Puuraugud ja puursüdamikud’, mis on vaadatav ka YouTube’i keskkonnas.

Särghaua õppekeskuse ekspositsiooni valmimist toetas Keskkonnainversteeringute Keskus.

 

 

Pakume haridusprogrammide ühiskülastust Kurgja Talumuuseumiga

Jan 23, 2017   //   by Maris Rattas   //   Loodusharidus  //  Comments Off on Pakume haridusprogrammide ühiskülastust Kurgja Talumuuseumiga

Banner_UUS_1

Euroopa loodusteaduste olümpiaadil osalejad Särghaual

May 12, 2016   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Loodusharidus  //  Comments Off on Euroopa loodusteaduste olümpiaadil osalejad Särghaual

Eestis toimuva 14. EUSO (EL liikmesriikide loodusteaduste olümpiaad) raames külastasid Särghaua õppekeskust 6 riigi, Portugali, Itaalia, Rumeenia, Leedu, Küprose ja Slovakkia võistkondade liikmed. Tutvuti puursüdamike ja Eesti geoloogiaga, prooviti kätt kivilihvimises ja kivististe prepareerimises ning osaleti aardejahil metallidetektoritega.

Vaata fotosid FB lehelt.

euso1

euso2

Tallinna geograafiaõpetajate koolitus Särghaual

Oct 19, 2015   //   by Maris Rattas   //   Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Tallinna geograafiaõpetajate koolitus Särghaual

9.-10. oktoobril 2015 külastasid Tallinna geograafiaõpetajate ainesektsiooni õpetajad TTÜ Särghaua õppekeskust, et tutvuda keskuse võimaluste ja õppevahenditega ning osalesid õppekeskuse õppeprogrammides Elu areng Maal, Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad ning Kivimid, nende lihvimine ja kivististe prepareerimine. Lisaks arutleti teemal Geograafiliste e-materjalide kasutamine õppetunnis. 

 

Õppelaager “Loodusvarad Eesti maapõues”

Aug 9, 2015   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Õppelaager “Loodusvarad Eesti maapõues”

DSC_95594.-6. augustil 2015 toimus Särghaual Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õppelaager “Loodusvarad Eesti maapõues”. Osalejaid oli kokku 50 last vanuses 6-14 aastat. Kolme päeva jooksul lihviti ja värviti kivimeid, uuriti ja kasvatati mineraale, otsiti metallidetektoriga varandust ja prepareeriti fossiile, pesti kulda ja uuriti mulda, käidi matkal, sporditi ja mängiti. Pikad töised päevad lõpetati filmi vaatamise ja kaisukaru diskoga. Õpitust ja meeldejäävast tehti posterid ja korraldati viktoriinid. Kõht sai täis tänu Kurgja Talumuuseumile. Suured tänud Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õpetajatele.

Fotogalerii

Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja galerii-1 ja galerii-2

KIKi külaskäik õppekeskusesse

Jun 20, 2015   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on KIKi külaskäik õppekeskusesse

DSC_9309

11.juunil 2015 külastasid Särghaua õppekeskust Keskkonnainvesteeringute Keskuse töötajad, et tutvuda KIKi kaudu rahastatava keskkonnahariduse taristu projektiga, õppekeskuse võimaluste ja tegevusega ning proovida ka ise õppevahendeid ja -seadmeid.

Kohila Gümnaasiumi 9.klassid õppepäeval Särghaua õppekeskuses

Apr 25, 2015   //   by Maris Rattas   //   Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Kohila Gümnaasiumi 9.klassid õppepäeval Särghaua õppekeskuses

Õppekeskus alustab õppeprogrammidega märtsist 2015

Jan 18, 2015   //   by Maris Rattas   //   Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Õppekeskus alustab õppeprogrammidega märtsist 2015

TTÜ Särghaua õppekeskus alustab kevadest 2015 üldhariduskooli õpilastele suunatud õppeprogrammidega.

 

Alates märtsist:

Alates septembrist:

Pakume ka võimalust õppelaagrite, koolituste ja seminaride läbiviimiseks.

 Eelregistreerimine ja lisainfo:

Maris Rattas
Tel 58846443;
sarghaua@ttu.ee; maris.rattas@ttu.ee

Nõmme Loodusmaja õpilased osalesid esimestena uue õppekeskuse õppeprogrammides

Nov 24, 2014   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Nõmme Loodusmaja õpilased osalesid esimestena uue õppekeskuse õppeprogrammides

22.-23.novembril 2014 olid Nõmme Loodusmaja loodushuvilised õpilased, juhendajad eesotsas Lada Mehikasega ning kolm koera kahepäevasel õppereisil Vändramail, külastati Kurgja talumuuseumi ning Särghaua õppekeskust, kus ööbiti ja läbiti kaks provisoorset õppeprogrammi: “Kivimid ja kivistised” ning “Mineraalid liivas ja liivakivis”. Õppeprogrammide raames uudistati puursüdamike hoidlat, saadi ülevaade Eesti kivimilisest läbilõikest ja prepareeriti kivimitest kivistisi. Mikroskoopiaklassis uuriti mikroskoopide all Eestis levivate erineva vanusega liivade ja liivakivide mineraloogilist koostist, u. 600 miljoni aasta vanusest liivakivist kuni 12 000 aasta vanuste pinnakatte liivadeni. Õhtul vaadati õppefilmi ka kristalliinsetest kivimitest, mis Eesti alal ei paljandu ning mille kättesaamiseks ja uurimiseks on vaja sügavale puurida.

 

TTÜ Särghaua õppekeskuse avamine 30. oktoobril 2014

Oct 22, 2014   //   by Maris Rattas   //   Ehitus, Loodusharidus, Õppekeskus, Üritused  //  Comments Off on TTÜ Särghaua õppekeskuse avamine 30. oktoobril 2014

Neljapäeval, 30. oktoobril kell 14.00 avati TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskus. 

Avamisüritusest võttis osa ligikaudu 50 inimest, nende seas TTÜ juhtkond, ehitaja Pärnu REV-i, maavalitsuse ja ümbruskonna valdade esindajad, naabrid Kurgja Talumuuseumist koos torupillidega, proua Helle Särgava ning paljud teised. Kiviaida kaare alla paigutatud kividest lindi lõikasid tangidega läbi TTÜ õppeprorektor Erkki Truve,  Pärnu maavanem Andres Metsoja, keskkonnaministeeriumi nõunik Rein Raudsep, Geoloogia Instituudi direktor Atko Heinsalu ning doktorant Merilin Liiv.

Õppekeskuses on Eestis ainulaadne kivilabor-õpikoda, mikroskoopiaklass, kivimite, mineraalide ja fossiilide väljapanekud ja 60-kohaline auditoorium. Ehitamise, sisustamise ja õppevahendite soetamise projekti kogumaksumuseks on ligi 2,5 miljonit eurot, millest 90% tuli SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist ning ülejäänu Tallinna Tehnikaülikoolilt. Õppekeskuses plaanitakse üldhariduskoolide õppekavasid toetavaid programme pakkuda alates järgmise aasta kevadest. Seniks on eelregistreeritud huviliste grupid oodatud osalema Eesti maapõue tutvustavas lühiprogrammis.

Pildigalerii 

 

Meediakajastus avamisest:

Pärnu Postimees: 30.10.2014 16:37 Kurgjal lõigati tehnikaülikooli õppekeskuse linti

Pärnu Postimees: 31.10.2014 00:00 Kurgjal lõigati tehnikaülikooli õppekeskuse linti

Pärnu Postimees: 01.11.2014 00:00 Särghaual avaneb huvilistele kivimite jutukas maailm (sh pildigalerii)

Aktuaalne kaamera 30.11.2014 kell 21:00 (saateminutid 18,40-20,42)

 

 

Pages:12»