Browsing articles in "Loodusharidus"

KOOLITUSPÄEV 7.veebruaril 2020

Jan 10, 2020   //   by Maris Rattas   //   Loodusharidus, Õppekeskus, Üritused  //  Comments Off on KOOLITUSPÄEV 7.veebruaril 2020

“Saame tuttavaks maapõuega”

Eesti Keskkonnahariduse Ühing kutsub huvilisi osalema keskkonnahariduse koolituspäeval Särghaua õppekeskuses, kus saame rohkem teada maapõuest ja selle uurimisest.

Koolituspäeval tutvume Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi loodud Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse maapõue käsitlevate õppeprogrammide ja praktiliste tegevustega. Fookuses on maapõueressursside kasutamine tulevikus ja maapõue valdkonda populariseerivad projektid koolinoortele. Õpitubades saab ise käed külge panna kivimite, mineraalide ja kivististe uurimisel.

Koolituspäeva KAVA

Keskkonnahariduse koolituspäev on 7. veebruaril kella 10.00–17.00 Särghaua õppekeskuses Pärnumaal. Osalemine on tasuta. Korraldaja tellib toitlustuse kõikidele osalejatele, maksumus selgub lähiajal. Registreerumine on avatud 3. veebruarini või kuni kohti jagub: https://forms.gle/mLT6Tq5DK6u6NULWA.

Koolituspäevale on oodatud õpetajad, loodus- ja keskkonnahariduskeskuste töötajad, haridusasutuste juhid, õpetaja eriala üliõpilased, loodus- ja keskkonnaorganisatsioonide töötajad ning teised huvilised.

Koolituspäeva korraldab Eesti Keskkonnahariduse Ühing koostöös Särghaua õppekeskusega, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnahariduse koolituspäevade sarjas tutvustame loodus- ja keskkonnahariduskeskuste tegevusi, sihtrühmi ja eripärasid. Eesmärk on täiendada osalejate erialaseid oskusi, arendada keskkonnahariduse võrgustikku ning teavitada koole keskkonnahariduse võimalustest.

Lisainfo:

Eva-Liisa Orula

Eesti Keskkonnahariduse Ühingu projektijuht

Tel 5342 2139

ekhyhing@gmail.com

www.ekhyhing.ee

www.facebook.com/eestikeskkonnahariduseyhing

Veeda hariv ja meeleolukas päev Kurgja külas Pärnumaal

Sep 4, 2018   //   by Maris Rattas   //   Loodusharidus  //  Comments Off on Veeda hariv ja meeleolukas päev Kurgja külas Pärnumaal

Pakume koos C. R. Jakobsoni Talumuuseumiga haridusprogrammide ühiskülastust. Avastage 4 miljardi aasta tagused maapõue saladused ning kogege sajandite tagust talurahva eluolu ja kombeid.

Uued õppeprogrammid ja õppematerjalid

Jun 29, 2018   //   by Maris Rattas   //   Loodusharidus  //  Comments Off on Uued õppeprogrammid ja õppematerjalid

TTÜ Särghaua õppekeskus alustab sügisest kahe uue õppeprogrammiga “Evolutsiooni tõendid” ja “Maavarad – uurimine, kasutamine ja keskkonnahoid“. Õppeprogrammid on suunatud põhikooli III ja gümnaasiumi astmetele.

Kolmele õppeprogrammile – “Evolutsiooni tõendid”, “Maavarad – uurimine, kasutamine ja keskkonnahoid”, “Eesti geoloogiline ehitus” – on valminud uued õppematerjalid (vt. Õppematerjalid).

Õppematerjalid sisaldavad programmis käsitletavate teemade infomaterjale, praktiliste tööde juhendeid,  töölehti ja e-teste.

Kohtume sügisel!

 

Valmis sai õppekeskuse püsiekspositsiooni esimene osa

Mar 28, 2017   //   by Olle Hints   //   Loodusharidus, Näitused, Õppekeskus  //  Comments Off on Valmis sai õppekeskuse püsiekspositsiooni esimene osa

2017. a märtsi lõpus sai valmis Särghaua õppekeskuse püsiekspositsiooni esimene osa “Puuraugud ja puursüdamikud”, mis tutvustab tähtsat geoloogilist uurimismeetodit, puurimistehnoloogiaid, Särghaual hoiustatavaid puursüdamikke ning Eesti maapõue ehitust. Ekspositsioon on juba avatud nii gruppidele kui üksikkülastajatele, kuid selle ametlik avamine toimub 2017. a Muuseumiöö “Öös on mänge” raames 20. mail kl. 18.00.

Füüsilist ekspositsiooni täiendab interaktiivne osa, mis on kasutatav kohapeal infokioskite vahendusel ning internetis aadressil http://puuraugud.sarghaua.info. Interaktiivne osa katab muuhulgas teemasid nagu ‘Maailma sügavaimad puuraugud’, ‘Puuraugud ja põhjavesi’, ‘Puurimistehnoloogiad’, ‘Puursüdamikud kui maapõue arhiiv’, ‘Nafta- ja gaasipuuraugud’. Lisaks valmis 10 minutiline õppefilm ‘Puuraugud ja puursüdamikud’, mis on vaadatav ka YouTube’i keskkonnas.

Särghaua õppekeskuse ekspositsiooni valmimist toetas Keskkonnainversteeringute Keskus.

 

 

Pakume haridusprogrammide ühiskülastust Kurgja Talumuuseumiga

Jan 23, 2017   //   by Maris Rattas   //   Loodusharidus  //  Comments Off on Pakume haridusprogrammide ühiskülastust Kurgja Talumuuseumiga

Banner_UUS_1

Euroopa loodusteaduste olümpiaadil osalejad Särghaual

May 12, 2016   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Loodusharidus  //  Comments Off on Euroopa loodusteaduste olümpiaadil osalejad Särghaual

Eestis toimuva 14. EUSO (EL liikmesriikide loodusteaduste olümpiaad) raames külastasid Särghaua õppekeskust 6 riigi, Portugali, Itaalia, Rumeenia, Leedu, Küprose ja Slovakkia võistkondade liikmed. Tutvuti puursüdamike ja Eesti geoloogiaga, prooviti kätt kivilihvimises ja kivististe prepareerimises ning osaleti aardejahil metallidetektoritega.

Vaata fotosid FB lehelt.

euso1

euso2

Tallinna geograafiaõpetajate koolitus Särghaual

Oct 19, 2015   //   by Maris Rattas   //   Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Tallinna geograafiaõpetajate koolitus Särghaual

9.-10. oktoobril 2015 külastasid Tallinna geograafiaõpetajate ainesektsiooni õpetajad TTÜ Särghaua õppekeskust, et tutvuda keskuse võimaluste ja õppevahenditega ning osalesid õppekeskuse õppeprogrammides Elu areng Maal, Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad ning Kivimid, nende lihvimine ja kivististe prepareerimine. Lisaks arutleti teemal Geograafiliste e-materjalide kasutamine õppetunnis. 

 

Õppelaager “Loodusvarad Eesti maapõues”

Aug 9, 2015   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Õppelaager “Loodusvarad Eesti maapõues”

DSC_95594.-6. augustil 2015 toimus Särghaual Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õppelaager “Loodusvarad Eesti maapõues”. Osalejaid oli kokku 50 last vanuses 6-14 aastat. Kolme päeva jooksul lihviti ja värviti kivimeid, uuriti ja kasvatati mineraale, otsiti metallidetektoriga varandust ja prepareeriti fossiile, pesti kulda ja uuriti mulda, käidi matkal, sporditi ja mängiti. Pikad töised päevad lõpetati filmi vaatamise ja kaisukaru diskoga. Õpitust ja meeldejäävast tehti posterid ja korraldati viktoriinid. Kõht sai täis tänu Kurgja Talumuuseumile. Suured tänud Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õpetajatele.

Fotogalerii

Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja galerii-1 ja galerii-2

KIKi külaskäik õppekeskusesse

Jun 20, 2015   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on KIKi külaskäik õppekeskusesse

DSC_9309

11.juunil 2015 külastasid Särghaua õppekeskust Keskkonnainvesteeringute Keskuse töötajad, et tutvuda KIKi kaudu rahastatava keskkonnahariduse taristu projektiga, õppekeskuse võimaluste ja tegevusega ning proovida ka ise õppevahendeid ja -seadmeid.

Kohila Gümnaasiumi 9.klassid õppepäeval Särghaua õppekeskuses

Apr 25, 2015   //   by Maris Rattas   //   Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Kohila Gümnaasiumi 9.klassid õppepäeval Särghaua õppekeskuses

Pages:12»