Browsing articles in "Õppekeskus"

Pärnumaa geoloogiahuviliste väliseminar Särghaua õppekeskuses

Nov 3, 2014   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Õppekeskus, Üritused  //  Comments Off on Pärnumaa geoloogiahuviliste väliseminar Särghaua õppekeskuses

Peale ametlikku avamist külastasid Särghaua õppekeskust esimestena Pärnumaa loodushuvilised Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialisti Merike Palginõmme eestvedamisel. Kuulati loengut Eesti geoloogilisest ehitusest ja maavaradest, uudistati mikroskoobiga mulda, liiva, püriiti ja koralle. Kivilaboris tutvuti puursüdamike ja Eesti maapõuest pärit kivimitega.

TTÜ Särghaua õppekeskuse avamine 30. oktoobril 2014

Oct 22, 2014   //   by Maris Rattas   //   Ehitus, Loodusharidus, Õppekeskus, Üritused  //  Comments Off on TTÜ Särghaua õppekeskuse avamine 30. oktoobril 2014

Neljapäeval, 30. oktoobril kell 14.00 avati TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskus. 

Avamisüritusest võttis osa ligikaudu 50 inimest, nende seas TTÜ juhtkond, ehitaja Pärnu REV-i, maavalitsuse ja ümbruskonna valdade esindajad, naabrid Kurgja Talumuuseumist koos torupillidega, proua Helle Särgava ning paljud teised. Kiviaida kaare alla paigutatud kividest lindi lõikasid tangidega läbi TTÜ õppeprorektor Erkki Truve,  Pärnu maavanem Andres Metsoja, keskkonnaministeeriumi nõunik Rein Raudsep, Geoloogia Instituudi direktor Atko Heinsalu ning doktorant Merilin Liiv.

Õppekeskuses on Eestis ainulaadne kivilabor-õpikoda, mikroskoopiaklass, kivimite, mineraalide ja fossiilide väljapanekud ja 60-kohaline auditoorium. Ehitamise, sisustamise ja õppevahendite soetamise projekti kogumaksumuseks on ligi 2,5 miljonit eurot, millest 90% tuli SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist ning ülejäänu Tallinna Tehnikaülikoolilt. Õppekeskuses plaanitakse üldhariduskoolide õppekavasid toetavaid programme pakkuda alates järgmise aasta kevadest. Seniks on eelregistreeritud huviliste grupid oodatud osalema Eesti maapõue tutvustavas lühiprogrammis.

Pildigalerii 

 

Meediakajastus avamisest:

Pärnu Postimees: 30.10.2014 16:37 Kurgjal lõigati tehnikaülikooli õppekeskuse linti

Pärnu Postimees: 31.10.2014 00:00 Kurgjal lõigati tehnikaülikooli õppekeskuse linti

Pärnu Postimees: 01.11.2014 00:00 Särghaual avaneb huvilistele kivimite jutukas maailm (sh pildigalerii)

Aktuaalne kaamera 30.11.2014 kell 21:00 (saateminutid 18,40-20,42)

 

 

Vallaametnike külaskäik

Aug 23, 2014   //   by Olle Hints   //   Külalised, Õppekeskus  //  Comments Off on Vallaametnike külaskäik

22. augustil 2014 külastas Särghauat Tootsi, Torma ja Saare valla ametnike delegatsioon. Tutvuti õppekeskuse plaanide ja võimalustega, värskete õppevahenditega ning heideti pilk Eesti maapõue. Visiidi korraldas Tootsi vallavanem Kalev Kaljuste, külalisi võtsid Särghaual vastu õppekeskuse juhataja Maris Rattas ja projektijuht Rutt Hints.

Torma, Saare ja Tootsi valla juhid.

Torma, Saare ja Tootsi valla juhid lubasid Särghauale kindlasti tagasi tulla ning õppekeskuse võimalusi oma vallas tutvustada.

Vallaametnikud tutvumas keskuse õppevahenditega: mikroskoobi polariseeriva valguse all on kivimiõhik.

Külalised tutvumas keskuse õppevahenditega: mikroskoobi polariseeriva valguse sai uurida kivimiõhikuid ja vulkaanilist tuhka.

Vallaametnikud Särghaual

Vallaametnike delegatsioon Särghaua õppekeskuses.

Särghaua õppekeskuse kiviait saab katuse alla

Jul 25, 2014   //   by Maris Rattas   //   Ehitus, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Särghaua õppekeskuse kiviait saab katuse alla

_DSC0783  24.juulil 2014 toimus Särghaua õppekeskuses juba kolmanda renoveeritava hoone, söögimaja (talu endine kiviait) sarikapidu. Eestlaste vanade kommete kohaselt tuli katuselt alla tuua ehitajate poolt püsti pandud võimas tammepärg ning kommete kohaselt ka sarikad õnnistada.

_DSC0837

Suured tänud tublidele Pärnu REV-i ehitajate pundile, kes siinset kompleksi ehitanud algusest peale.

ETV võttegrupp Särghaual

Jul 21, 2014   //   by Maris Rattas   //   Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on ETV võttegrupp Särghaual

_DSC0263

20. juulil 2014 külastasid Särghaua õppekeskust telesaate “Lauluga maale” võttegrupp eesotsas saate toimetaja Piret Jürmani ja saatejuhi Jüri Aarmaga. Saate teemaks oli “Ohustatud tõugude päev”.

Mida filmiti ja millest räägiti! Vaata saadet (saateminutid 32-42).

 

 

 

 

Esimesed külalised valmivas õppekeskuses

May 30, 2014   //   by Olle Hints   //   Külalised, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Esimesed külalised valmivas õppekeskuses

Mullateadlaste ekskursioon Särghaual 30. juunil külastas peatselt valmivat Särghaua õppekeskust Eesti Maaülikooli 16-liikmeline mullateadlaste ekskursioon prof. Alar Astoveri juhtimisel.

TTÜ vanemteadur Olle Hints tutvustas külalistele Särghaua talu ja välibaasi ajalugu ning õppekeskuse võimalusi. Puursüdamikuhoidlas heideti pilk 360 m sügavusele — ja 465 miljoni aasta taha — Eesti maapõue ning tuletati meelde millised on meie peamised maavarad täna ja homme.

Ühtlasi rajati keskuse õuesõppealale mullakaeve, millest võiks tulevikus kujuneda püsiva mullaprofiili tutvustamise koht kõigile õppekeskuse külalistele.

Pressiteade: Särghaua õppekeskuse peahoone nurgakivi

Oct 9, 2013   //   by Olle Hints   //   Ehitus, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Pressiteade: Särghaua õppekeskuse peahoone nurgakivi

10. oktoobril asetab Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik nurgakivi TTÜ Geoloogia Instituudi Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse peahoonele.

“Geoloogia on riigi jaoks oluline valdkond, mille tähtsus ulatub keskkonnasõbraliku kaevandamispoliitika kavandamisest igapäevase ehitustegevuse planeerimiseni välja. Seepärast arendame koostöös TTÜga välja kaasaegse, huvitava ja unikaalse keskuse, mis annab kõigile huvilistele võimaluse oma geoloogiaalaseid teadmisi parandada,” ütles keskkonnaminister ja  Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu esimees Keit Pentus-Rosimannus.

Loodav õppekeskus avab uksed 2014. aastal ja hakkab tegema koolitusi õpilastele, õpetajatele, loodusturistidele ja teistele huvilistele. Särghaual keskendutakse just eluta looduse õpetamisele, sealhulgas geoloogia, geograafia, hüdroloogia, energia- ja aineringluse, kliima ja astronoomia tutvustamisele. Keskusesse tuleb Eestis ainulaadne kivilabor-õpikoda, mikroskoopiaklass, kivimite, mineraalide ja fossiilide väljapanekud ning samuti mitmeid keskkonnaalast aktiiv- ja õuesõpet toetavaid vahendeid nagu ilmajaam ning teleskoop.

Õppekeskuse projekteerisid Amhold AS ja OÜ EMP A&I ning ehitab AS Pärnu REV. Projekti kogumaksumuseks on 2,5 miljonit eurot, millest 90% tuleb SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning ülejäänu TTÜ-lt.

Koos õppekeskuse peahoonele nurgakivi panekuga avatakse Särghaual uus 400 m2 pindalaga puursüdamikuhoidla, mis on osaks Eesti teadustaristu teekaardi projektist „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)”.

2014. a tegevust alustav õppekeskus on Pärnumaal Vändra vallas ajaloolise Särgava talu südames, kuhu 40 aasta eest rajati toonase Teaduste Akadeemia – ja tänase TTÜ – Geoloogia Instituudi välibaas. Aastakümnete jooksul on Särghauale kogutud hindamatu geoloogiline varamu, siin hoiustatakse unikaalseid kivimikollektsioone ning kilomeetrite kaupa maapõuest puuritud puursüdamikke. Maateaduste- ja keskkonna-alane õpe Särghaual toetub TTÜ teadlaste ja õppejõudude kompetentsile. Keskkonnavaatluste ja õppetundide läbiviimiseks pakub Särghaual avaraid võimalusi Pärnu jõgi ja ümbruskonna eripalgeline loodus. Mitmekülgse tegevuse pakkumiseks kooliõpilastele on kavandatud koostöö naabruses asuva Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumiga. Loodava Särghaua õppekeskuse käivitamisega soovib TTÜ süvendada nii laste kui täiskasvanute huvi eluta looduse protsesside, geoloogiliste vaatamisväärsuste, maavarade ja uute keskkonnatehnoloogiate vastu.

LISAINFO
Atko Heinsalu, TTÜ Geoloogia Instituudi direktor, heinsalu@gi.ee, tel 5912 3761

Looduse Omnibuss ja pärandkultuuri-uurijad Särghaual

Jan 10, 2012   //   by Olle Hints   //   Õppekeskus, Üritused  //  Comments Off on Looduse Omnibuss ja pärandkultuuri-uurijad Särghaual
Looduse Omnibuss Särghaua talukompleksiga tutvumas

Looduse Omnibuss Särghaua talukompleksiga tutvumas

7. jaanuaril 2012. a toimus Särghaual ja Kurgjal õppepäev “Pärandkultuur ja sadade aastamiljonite tagune looduspärand”. Särghaual vaadati Mati Viiuli filmi “Ühe talu lugu”, räägiti loodushariduse arendamise plaanidest, tehti ekskursioon talu ajaloolistes hoonetes, tutvustati välibaasis säilitatavaid puursüdamikke ning erinevaid kivistisi, kivimeid ja maavarasid Eestist ning kaugemaltki.

Üritusel osales ligi 70 looduse ja pärandkultuuri huvilist Eesti erinevaist paigust. Ürituse peakorraldajaks oli metsandusliku pärandkultuuri projektijuht Rünno Viir, kaasa aitas Jaan Riis Looduse Omnibussist ning Kurgja ja Särghaua rahvas.

Pärandkultuuri-huvilised puursüdamikke uudistamas (foto: G. Baranov)

Pärnu Postimees kirjutab Särghauast

Aug 15, 2010   //   by Olle Hints   //   Õppekeskus  //  Comments Off on Pärnu Postimees kirjutab Särghauast

14. augusti (2010) Pärnu Postimees avaldas pikema kirjutise Särgava talust ja Särghaua välibaasist. Pealkirja “Särghaual uurivad geoloogid möödanikku ja koolitavad järelkasvu” all valgustas ajakirjanik Silvia Paluoja talu ajalugu, välibaasi rajamist, kivimikollektsioonide varamut ning ühtlasi KIKi investeeringut Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse väljaarendamiseks. Artikli täisversioon on saadaval peberlehes, lühike kokkuvõte on loetav ka PP kodulehel.

Meenutuseks veel niipalju, et Pärnu Postimehe asutaja Johann Voldemar Jannsen, varasema nimega Jaan Jensen, oli Särgava talus karjapoisiks 1834-1836 paiku, eluasemeks Särgava saunatare. Pikemalt saab Särgava talu ajaloost lugeda siin.

KIKi toetus õppekeskuse arendamiseks Särghaual

Jul 10, 2010   //   by Olle Hints   //   Õppekeskus  //  Comments Off on KIKi toetus õppekeskuse arendamiseks Särghaual

16. juulil teavitas Keskkonnainvesteeringute Keskus, et TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse arendamise projekt leidis ERF Eesti keskkonnahariduse infrastruktuuri kaasajastamise programmist finantseerimist. Kõigi rahastatavate projektide loetelu on esitatud KIKi kodulehel. Omafinantseeringuga toetab projekti Tallinna Tehnikaülikool.

Särghaua õppekeskuse täiemahuline väljaarendamine toimub aastatel 2010-2013. See sisaldab uue õppehoone ehitust, olemasoleva välibaasi infrastruktuuri osalist renoveerimist ja õppevahendeid.

Oleme tänulikud kõigile toetajatele ja tulevastele koostööpartneritele:

Pages:«123