Eesti geoloogiline ehitusKirjeldus: Õppeprogrammis käsitletakse Eesti geoloogilise ehituse põhijooni. Millised geoloogilised protsessid on kujundanud Eesti ala ja laiemalt kunagise Baltika kontinendi. Millist rolli on mänginud erinevatel geoloogilistel ajastutel valitsenud kliimatingimused ning meie paleogeograafiline asukoht erinevate kivimikihtide kujunemisel?

Samuti uuritakse, kuidas saada informatsiooni maapõue ehitusest, mis on puursüdamik ja geoloogiline läbilõige. Praktilise tööna koostavad õpilased puuraugu geoloogilise läbilõike, mille alusel uurivad erinevanuseliste kivimikihtide levikut ja lasumustingimusi (sügavus, paksus, järjestus).

Õppeprogrammi teises osas käsitletakse Eestis levivate kivimite ja pinnakattesetete mineraalset koostist. Milliseid mineraale võib leida eri tüüpi kivimitest (liivakivi, karbonaatkivim, savikivim, põlevkivi) ning millised on enamlevinud mineraalid pinnakattesetetes. Praktilise tööna uurivad õpilased erinevaid kivimite ja setete proove mikroskoobi all ning määravad mineraale ja võimalikke teisi koostisosasid (fossiilid, orgaanika).

Õppeprogrammi läbiviimise detailsed töötoa infomaterjalid, praktiliste tööde juhendid ja töölehed leiab õppematerjalidest!

Teemad: Seos üldhariduskoolide geograafia õppekavaga:
Maa geoloogiline areng, litosfäär, kliimamuutused, Eesti geoloogiline ehitus, pinnavormid, Euroopa geoloogia.
Sihtrühm: 4-6. klass
7-9. klass
Gümnaasium
Programmi läbiviija: Taltech Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad
Kestvus (tundides): 2 (+ 1 tund kiviõpikoda)
Maksimaalne grupi suurus: 20
Läbiviimise koht: Särghaua õppekeskus, siseruumides
Toimumise aeg: aastaringselt
Juhis õpetajale:  Õppematerjalid on mõeldud 9-12.klassi õpilastele.
Noorematele pakume lihtsustatud programmi
Maksumus: 70 eur/tund grupile (kuni 20 inimest)
Keel: Eesti
Õppematerjalid Töötuba
Praktiliste tööde juhend
Tööleht
Programmi e-test (vt. Juhend)
Lisainfo ja tellimine: sarghaua@taltech.ee
tel 5884 6443


kik_est_logo_horisontaalne

Õppematerjalide koostamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus