Eesti geoloogiline ehitusKirjeldus: Programmis käsitletakse geoloogilisi protsesse, mis on kujundanud Eesti ja laiemalt kunagise Baltika kontinendi geoloogilist ehitust. Millist rolli on mänginud erinevatel geoloogilistel ajastutel valitsenud kliimatingimused ning meie paleogeograafiline asukoht erinevate kivimikihtide kujunemisel?

Mis on geoloogiline läbilõige? “Virtuaalse maapõue” äppi kasutades koostavad õpilased geoloogilise läbilõike ning uurivad kivimikihtide lasumustingimusi (sügavus, paksus, järjestus). Vaadeldakse erinevaid kivimikihte puursüdamikes ning kivimite/setete koostist mikroskoopide all.

Teemad: Seos üldhariduskoolide geograafia õppekavaga:
Maa geoloogiline areng, litosfäär, kliimamuutused, Eesti geoloogiline ehitus, pinnavormid, Euroopa geoloogia.
Sihtrühm: 7-9. klass
Gümnaasium
Programmi läbiviija: TTÜ Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad
Kestvus (tundides): 2 (+ 1 tund kiviõpikoda)
Maksimaalne grupi suurus: 20
Läbiviimise koht: Särghaua õppekeskus, siseruumides
Toimumise aeg: aastaringselt
Juhis õpetajale:
Maksumus: 70 eur/tund grupile (kuni 20 inimest)
Keel: Eesti
Õppematerjalid Töötuba
Praktiliste tööde juhend
Tööleht
Programmi e-test (vt. Juhend)
Lisainfo ja tellimine: sarghaua@ttu.ee
tel 5884 6443


kik_est_logo_horisontaalne

Õppematerjalide koostamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus