Evolutsiooni tõendidKirjeldus: Õppeprogrammis käsitletakse eeldusi elu tekke ja päritolu kohta Maal, mille kohta on otseseid tõendeid väga vähe. Kust pärinevad või kuidas said tekkida orgaanilised ühendid ning neist omakorda algelised rakud, millest algas evolutsioon.

Koostatakse organismide evolutsiooniline muutumine geoloogilisel ajaskaalal. Arutletakse kosmilistest ja geoloogilistest protsessidest tulenevate keskkonnatingimuste muutuste ja massiliste väljasuremiste mõju evolutsioonile erinevatel geoloogilistel ajastutel.

Õpilased tegelevad fossiilide prepareerimise ja määramisega ning uuritakse konkreetsete organismide ehitust, toitumist, paljunemist ja eluviise.

Teemad: Seos üldhariduskoolide geograafia ja bioloogia õppekavaga:
evolutsioon, elu algus Maal, kemosüntees, fotosüntees, liigiteke, massiline väljasuremine, aineringe, taksonoomia, inimlased.
Sihtrühm: Gümnaasium
Programmi läbiviija: TTÜ Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad
Kestvus (tundides): 2 (+1 tund kiviõpikojas)
Maksimaalne grupi suurus: 20
Läbiviimise koht: Särghaua õppekeskus, siseruumis
Toimumise aeg: aastaringselt
Juhis õpetajale:
Maksumus: 70 eur/tund grupile (kuni 20 inimest)
Keel: eesti
Õppematerjalid Töötuba
Praktiliste tööde juhend
Tööleht-1; Tööleht-2
Programmi e-test (vt. Juhend)
Lisainfo ja tellimine: sarghaua@ttu.ee
tel 58846443


kik_est_logo_horisontaalne

Õppematerjalide koostamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus