Evolutsiooni tõendidKirjeldus: Õppeprogrammis käsitletakse bioloogilise evolutsiooni paleontoloogilisi tõendeid, eeldusi elu tekke ja päritolu kohta Maal, mille kohta on otseseid tõendeid (fossiilid) leitud väga vähe. Kust pärinevad või kuidas said tekkida orgaanilised ühendid ning neist omakorda algelised rakud, millest algas evolutsioon.

Õppeprogrammi esimese osa toimub loengu vormis, kus käsitletakse evolutsiooni pöördelisi etappe geoloogilisel ajaskaalal nii geoloogiliste kui paleontoloogiliste tõendite alusel. Arutletakse kosmilistest ja geoloogilistest protsessidest tulenevate keskkonnatingimuste muutuste ning massiliste väljasuremiste mõju evolutsioonile. Õpilased koostavad organismide evolutsioonilise muutumise ja seda mõjutanud geoloogiliste sündmuste rea geoloogilisel ajaskaalal.

Õppeprogrammi teises osas käsitletakse konkreetseid fossiilide rühmi, mis võimaldavad selgitada organismide evolutsioonilist arengut või kasutada kivimite vanuse määramisel. Miks on Eesti unikaalne koht ürgse elu tundmaõppimiseks ning millised organismid elutsesid kunagises Paleobalti meres.

Õpilased tegelevad fossiilide prepareerimise ja määramisega ning uuritakse konkreetsete organismide ehitust ja eluviisi, mis võimaldab kindlaks teha kunagi elanud organismide omavahelisi sugulussuhteid ja evolutsioonilist arengut.

Õppeprogrammi läbiviimise detailsed töötoa infomaterjalid, praktiliste tööde juhendid ja töölehed leiab õppematerjalides!

Teemad: Seos üldhariduskoolide geograafia ja bioloogia õppekavaga:
evolutsioon, elu algus Maal, kemosüntees, fotosüntees, liigiteke, massiline väljasuremine, aineringe, taksonoomia, inimlased.
Sihtrühm: Gümnaasium
Programmi läbiviija: Taltech Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad
Kestvus (tundides): 2 (+1 tund kiviõpikojas)
Maksimaalne grupi suurus: 20
Läbiviimise koht: Särghaua õppekeskus, siseruumis
Toimumise aeg: aastaringselt
Juhis õpetajale:
Maksumus: 70 eur/tund grupile (kuni 20 inimest)
Keel: eesti
Õppematerjalid Töötuba
Praktiliste tööde juhend
Tööleht-1; Tööleht-2
Programmi e-test (vt. Juhend)
Lisainfo ja tellimine: sarghaua@taltech.ee
tel 58846443


kik_est_logo_horisontaalne

Õppematerjalide koostamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus