Fossiilid ja elu areng

 

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi “Fossiilid ja elu areng” läbiviimiseks TTÜ Särghaua õppekeskuses. Programmi käigus uuritakse, kuidas kogutakse teadmisi minevikus Maal elanud loomade ja teiste organismide kohta. Samuti saab programmis osaleja ülevaate Eestis leiduvatest fossiilidest. Programmi viimases osas saavad osalejad proovida fossiilide prepareerimist ja meisterdada valmis enda trilobiidimudeli. Programm sobib täiendamaks II kooliastme loodusõpetuse tunde.


 

Kestvus: 3 h

Sihtgrupp: põhikooli II kooliaste

Seos üldhariduskoolide riikliku õppekavaga: loodusõpetuse teemad elu teke ja areng vees, sete, settekivim, kivistis, üherakne organism, hulkrakne organism, dinosaurused

Osalejate arv: kuni 16 õpilast, võimalik läbi viia kahes paralleelses rühmas (kuni 16+16 õpilast)


 

Töötuba Elu areng

Töötuba Eesti fossiilid ja fossiililabor

Tööleht

Elu arengu sildid

Programmi e-test


 

Õppematerjalide koostamist on toetanudkik_est_logo_horisontaalne
Keskkonnainvesteeringute Keskus