Hooned ja ruumid

Särghaua keskus on rajatud Särgava põlisatalu südamesse. Õppekeskuse tarbeks on ajaloolistest taluhoonetest renoveeritud kivimaja ja kiviait. Kivimajas paiknevad täna õppeklass, kiviõpikoda, Eesti maapõue ekspositsioon, õppekollektsioonid ning majandusruumid; algselt oli hoone karjalaut-meierei, hilisemal ajal puursüdamike hoidla koos majutus- ja tööruumidega. Talu elumaja asemele kerkis samasuguse põhiplaaniga õppekeskuse peahoone, kus paiknevad loengusaal, õppeklass ja majutusruumid kuni 30-le külalisele. Aktiivõppe võimalusi toetavad õuesõppeklass ning sild.

Särghaua hoonete skeem

Särghaua hoonete skeem.

Särghaua puithoonetest ootavad renoveerimist viljaait-kuivati ning riideait, mis on talu vanim säilinud ehitis. Mõlemad hooned leiavad kasutust suvise majutuskohana ning majandusruumidena. Lisaks paiknevad Särghaual Eesti teadustaristu NATARC kivimikollektsioonide hoidlad, kus säilitatakse ligi 5000 kasti puursüdamikke.

Vt. täpsem info pakutavate võimaluste ning hindade kohta. Küsimuste korral võtke meiega ühendust: sarghaua@ttu.ee või tel. 58846443.