Kivimid ja mineraalid

 

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi “Kivimid ja mineraalid” läbiviimiseks TTÜ Särghaua õppekeskuses. Programmi käigus tutvutakse erinevate katsete, vaatluste ja tegevuste kaudu mineraalide ja kivimitega seotud põhitõdede ja uurimismeetoditega. Uuritakse, milliseid tüüpilisi mineraale ja kivimeid Eestis leida võib. Programmi viimases osas saavad kõik osalejad proovida kätt kivisaagimises ja -lihvimises Särghaua kiviõpikojas. Programm sobib täiendamaks II ja III kooliastme loodusainete tunde.


 

Kestvus: 3 h

Sihtgrupp: põhikooli II ja III kooliaste

Seos üldhariduskoolide riikliku õppekavaga: loodusõpetus, keemia; teemad kivimid, mineraalid,
ained, ainete omadused ja olekud, lahused, katsed, mõõtmised.


 

Töötuba Mineraalid

Töötuba Kivimid

Tööleht

Kivimiringe mäng

Programmi E-test


 

kik_est_logo_horisontaalneÕppematerjalide koostamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus