Maavarad – uurimine, kasutamine ja keskkonnahoidKirjeldus: Õppeprogrammis käsitletakse maavara kui ühe olulisema rahvusliku rikkuse ja majanduse tootmisobjekti uurimise ja kaevandamise geoloogilisi, tehnoloogilisi ja keskkonnakaitselisi aspekte. Kuidas maavara kui taastumatut loodusressurssi säästvalt ja arukalt kasutada. Mis on maavara, mis tingimustel saab ühest kivimist/mineraalist maavara ja mis tingimustel on võimalik ja tasub maavara kaevandada.

Vaadeldakse maavarade jaotust (maagid, energeetilised maavarad, tehnoloogiline toore, väärismineraalid, looduslikud ehitusmaterjalid), kaevandamisviise (pealmaa, allmaa, puuraukude kaudu ammutamine, in situ kaevandamine) ning millist mõju avaldavad erinevad kaevandamismeetodid keskkonnale.

Rühmatööna uurivad õpilased erinevate kivimilasundite maavaralist potentsiaali, kaevandamistingimusi ning kaasnevaid keskkonnariske. Samuti vaadeldakse põhilisi maakmineraale, millest saame metalle ning tehnilisi mineraale, mille füüsikalised ja keemilised omadused võimaldavad neid kasutada erinevates tööstusharudes.

Teemad: Seos üldhariduskoolide geograafia õppekavaga:
Maa geoloogiline areng, litosfäär, maakoore koostis, loodusressursid, maavarad, maapõue kasutamine ja kaitse, energiamajandus ja metallurgia.
Sihtrühm: Gümnaasium
Programmi läbiviija: TTÜ Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad
Kestvus (tundides): 2 (+1 tund kiviõpikoda)
Maksimaalne grupi suurus: 20
Läbiviimise koht: Särghaua õppekeskuse siseruumides
Toimumise aeg: aastaringselt alates sügis 2018
Juhis õpetajale:
Maksumus: 70 eur/tund grupile (kuni 20 inimest)
Keel: eesti
Õppematerjalid
Lisainfo ja tellimine: sarghaua@ttu.ee
tel 58846443