Maavarad – uurimine, kasutamine ja keskkonnahoidKirjeldus: Õppeprogrammis käsitletakse maavara kui ühe olulisema rahvusliku rikkuse ja majanduse tootmisobjekti uurimise ja kaevandamise geoloogilisi, tehnoloogilisi ja keskkonnakaitselisi aspekte.

Õppeprogrammi esimeses osas käsitletakse maavara mõistet ning maavarade jaotust lähtuvalt kasutussuundadest. Arutetakse, mis tingimustel saab ühest maapõues levivast kivimist/mineraalist maavara ning mis tingimustel on võimalik ja tasuv seda kaevandada. Kuidas maavara kui taastumatut loodusressurssi säästvalt ja arukalt kasutada?

Maavaradest käsitletakse ja uuritakse põhjalikumalt maake ja maakmineraale, millest on tänapäeval tehnoloogiliselt kergem ja odavam ning keskkonnasäästvam konkreetset metalli toota. Vaadeldakse Eesti maavarasid, eelkõige nende koostist ehk kasuliku komponendi sisaldust, mis määrab maavara tootmise ja kasutamise tingimused.

Õppeprogrammi teises osas käsitletakse maavara kaevandamisviise (pealmaa, allmaa, puuraukude kaudu ammutamine, in situ kavandamine) ning millist keskkonnamõju avaldab maavara kaevandamine. Rühmatööna uurivad õpilased erinevate kivimilasundite maavaralist potentsiaali, kaevandamise tingimusi ning kaasnevaid keskkonnariske.

Õppeprogrammi läbiviimise detailsed töötoa infomaterjalid, praktiliste tööde juhendid ja töölehed leiab õppematerjalides!

Teemad: Seos üldhariduskoolide geograafia õppekavaga:
Maa geoloogiline areng, litosfäär, maakoore koostis, loodusressursid, maavarad, maapõue kasutamine ja kaitse, energiamajandus ja metallurgia.
Sihtrühm: 7-9. klass
Gümnaasium
Programmi läbiviija: Taltech Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad
Kestvus (tundides): 2 (+1 tund kiviõpikoda)
Maksimaalne grupi suurus: 20
Läbiviimise koht: Särghaua õppekeskuse siseruumides
Toimumise aeg: aastaringselt
Juhis õpetajale:
Maksumus: 70 eur/tund grupile (kuni 20 inimest)
Keel: eesti
Õppematerjalid Töötuba-1; Tööleht-1
Töötuba-2; Tööleht-2
Praktiliste tööde juhend
Programmi e-test (vt. Juhend)
Lisainfo ja tellimine: sarghaua@taltech.ee
tel 5884 6443


kik_est_logo_horisontaalne

Õppematerjalide koostamist on toetanud
Keskkonnainvesteeringute Keskus