Muld ja pinnakate

 

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi “Muld ja pinnakate” läbiviimiseks TTÜ Särghaua õppekeskuses. Õppeprogramm annab võimaluse läbi praktilise tegevuse uurida mulda kui olulist elukeskkonda ning saada teadmisi mulla tekkest ja koostisest. Programmi käigus kirjeldatakse mullaprofiili, mõõdetakse erinevate mullahorisontide keskkonnanäitajaid (niiskus, temperatuur, happesus) ning võetakse proovid. Programmi teises osas uurime mulla koostist mikroskoobiga ning võrdleme seda erinevate pinnakattesetete kui mulla lähtekivimi koostisega. Programm sobib täiendamaks II ja III kooliastme loodusainete tunde.


 

Kestvus: 3 h

Sihtgrupp: põhikooli II ja III kooliastmele

Seos üldhariduskoolide riikliku õppekavaga: loodusõpetuse teemad muld, soo/turvas, pinnakattesetted, pinnamood, pinnavormid.

Osalejate arv: 16-20 õpilast


 

Töötuba Muld ja pinnakate

Tööleht

Joonised 

Programmi e-test


 

kik_est_logo_horisontaalneÕppematerjalide koostamist on toetanud  Keskkonnainvesteeringute Keskus.