Muld ja pinnakateKirjeldus: Õppeprogramm annab võimaluse läbi praktilise tegevuse uurida mulda kui olulist elukeskkonda ning saada teadmisi mulla tekkest ja koostisest.

Mullaprofiili kaevamine ja kirjeldamine. Eristame ja mõõdame erinevate mullahorisontide paksused, keskkonnanäitajaid (niiskus, temperatuur, happesus) Vernieri sensoritega, sõrmeprooviga mulla lõimise määramine. Mullaproovide võtmine ja ettevalmistus laboriuuringuteks.

Nii mulla kui lähtekivimite koostisosade uurimine mikroskoobiga – millised on peamised mineraalid mullas ja pinnakattesetetes kui mulla lähtekivimis ning mõõdame mullaosakeste suurust. Mikroorganismide uurimine mullas.

Teemad: Seos üldhariduskoolide loodusõpetuse ja geograafia õppekavadega: muldsoo/turvaspinnakattesettedpinnamoodpinnavormid.
Sihtrühm: 5-6. klass
7-9. klass
gümnaasium
Programmi läbiviija: Taltech Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad
Kestvus (tundides): 2
Maksimaalne grupi suurus: 20
Läbiviimise koht: Särghaua õppekeskus, üks tund toimub väljas (vajalik vastav riietus), teine tund siseruumides.
Toimumise aeg: aprill kuni oktoober
Juhis õpetajale:
Maksumus: 70 eur/tund grupile (kuni 20 inimest)
Keel: eesti
Õppematerjalid Töötuba Muld ja pinnakate
Tööleht
Joonised 
Programmi e-test (vt Juhend)
Lisainfo ja tellimine: sarghaua@taltech.ee
tel 58846443


kik_est_logo_horisontaalne

Õppematerjalide koostamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus