Õppematerjalid

 

Õppematerjalid on koostatud TTÜ Särghaua õppekeskuses aktiivõppe läbiviimiseks. Õppematerjalid sisaldavad õppeprogrammide läbiviimise juhendeid, töötubade kirjeldusi, töölehti ja e-testi teadmiste kontrolliks. Juhendite ja kirjelduste alusel on võimalik koolides ka iseseisvalt aktiivõpet läbi viia. Õppematerjalid toetavad ja täiendavad riikliku põhikooli II ja III ning gümnaasiumi astme õppekavade loodusainete teemasid.


 

Fossiilid ja elu areng

Kivimid ja mineraalid

Muld ja pinnakate

Evolutsiooni tõendid

Eesti geoloogiline ehitus

Maavarad – uurimine, kasutamine ja keskkonnahoid


 

Kõik õppeby-nc.eumaterjalid on vabalt kasutatavad Creative Commons litsentsi alusel mitteärilistel eesmärkidel viitamisega algsele autorile.

 

Õppemakik_est_logo_horisontaalneterjalide koostamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus