Õppeprogrammid


TTÜ Särghaua õppekeskus pakub üldhariduskoolide loodusainete õppekavasid toetavaid aktiivõppeprogramme põhikooli II ja III ning gümnaasiumi kooliastmetele.

Peamiseks käsitletavaks teemaks on geoloogia – alates põhimõistetest, mis on kivim, mineraal, maavara, kuni maapõue uurimise ja kasutamise keskkonnakaitseliste ja majanduslike probleemide käsitlemiseni. Aktiivset õpet toetavad mitmesugused õppevahendid, kivimite ja mineraalide õppekogud ning puursüdamike püsiekspositsioon, mida koolides igapäevaselt kasutada ei ole.

Õppeprogrammide kestvus on 2-3 tundi, pikema programmi saab kokku panna erinevatest 1-tunnistest moodulitest.

Õppeprogrammid on tasulised – 70 eur/tund grupile (kuni 20 inimest). Grupi suuruses võimalik mõningane paindlikkus olenevalt programmist.

KIK-i projektide puhul küsida eraldi hinnapakkumist ja kinnituskirja.

Tellimine ja lisainfo: telefon 58846443 või sarghaua@taltech.ee   

EVOLUTSIOONI TÕENDID

MAAVARAD – UURIMINE, KASUTAMINE JA KESKKONNAHOID   

xxx

EESTI GEOLOOGILINE EHITUS JA MAAVARAD

KIVIMID JA MINERAALID

JEW_0124a

JEW_0050a

FOSSIILID JA ELU ARENG

MULD JA PINNAKATE