Õppeprogrammid

Käesolevast õppeaastast pakub TTÜ Särghaua õppekeskus üldhariduskoolide loodusainete õppekavasid toetavaid õppeprogramme põhikooli II ja III ning gümnaasiumi kooliastmetele.

Programmid on kohaldatavad vastavalt vanusele ning võimalusel arvestame gruppide erisoovidega.

Programmide kestvus on 2-3 tundi.

Õppeprogrammid on tasulised – 70 eur/tund grupile (kuni 20 inimest). Grupi suuruses võimalik mõningane paindlikkus olenevalt programmist.

KIK-i projektide puhul küsida eraldi hinnapakkumist ja kinnituskirja.

Pakume ka võimalust õppelaagrite ja koolituste läbiviimiseks. 

Tellimine ja lisainfo: telefon 58846443 või maris.rattas@ttu.ee

 

EESTI GEOLOOGILINE EHITUS JA MAAVARADJEW_0105

Eesti geoloogilise ehituse uurimine interaktiivse 3D mudeli abil, põhiliste kivimite uurimine puursüdamiku ja õppekollektsioonide abil. Kivimite mineraalse koostise uurimine mikroskoobi all.

Millised kivimeid/setendeid käsitleme maavarana. Kuidas maapõue ja maavarasid säästlikult uurida ja kaevandada tänapäevaste tehnoloogiliste meetoditega. Maavarad, mis on omandanud ajaloolist tähtsust ja kauaks võiks veel jaguda maapõue varasid.

 

KIVIMID JA MINERAALID

Maakoore ehitus ja koostis. Põhiliste kivimite (tard-, sette- ja moondekivimid) uurimine puursüdamiku ja õppekollektsioonide abil, nende teke ja omadused. Põhilised kivimeid moodustavate mineraalide uurimine mikroskoobi all, mineraalide koostis ja omadused. 

 

 

JEW_0167aKiviõpikojas saab igaüks tegelda kivi saagimise, lihvimise ja poleerimisega. Määramiseks või lihvimiseks võib kaasa võtta ka oma tundmatu kivi, mineraali või kivistise.

 

 

 

 

 

FOSSIILID JA ELU ARENGJEW_0124a

Taime ja loomariigi areng, millised olid esimesed elusorganismid ja millistes tingimustes tekkisid. Fossiilid kui evolutsiooni tõend, nende teke. Fossiilide ja
geoloogilise ajaarvamise seosed. Eesti kivistised ja kivististerikkus. 
Fossiilide kirjeldamine ja määramine. Fossiilide prepareerimine ja uurimine mikroskoobi all.

 

 

MULD JA PINNAKATEJEW_0050a

Mulla teke ja lähtekivimid, koostis ja omadused. Mullatüübid ja nende seos taimkatte, pinnasetete ja kivimitega. Mulla tähtsus looduses ja inimesele, muldade kaitse vajadus.

Mullaprofiili kaevamine ja kirjeldamine. Keskkonnatingimuste mõõtmine mullakihis – niiskus, temperatuur, pH (Vernieri sensoritega). Mullaproovide kogumine ja ettevalmistus laboriuuringuteks. Mulla orgaanilise ja mineraalse koostisosade uurimine mikroskoobi all.