Särghauale jõuab kiire internet

Aug 19, 2014   //   by Olle Hints   //   Ehitus  //  Comments Off on Särghauale jõuab kiire internet

Tänu koostööle Kurgja C.R. Jakobsoni Talumuuseumiga ning Pärnu maavalitsuse ja Põllumajandusministeeriumi toetusel jõuab Särghauale optiline sidekaabel. Tänapäevane andmesideühendus on Särghaua õppekeskuse toimimise üheks eelduseks, kuna mitmed kavandatud programmid tuginevad olulisel määral ka interaktiivsetele õppevahenditele ning on-line andmebaasidele. Kiire internetiühendus on oluline ka teadlastele, kes kasutavad Särghaual hoiustatud puursüdamike arhiivi ning erinevaid elektroonilisi infokanaleid. ELA SA võrku kuuluva sidekaabli paigaldab Empower AS koos alltöövõtjatega.

Särghaua sidekaabli paigaldusSärghaua sidekaabli paigaldus

Comments are closed.