Browsing articles from "July, 2010"

KIKi toetus õppekeskuse arendamiseks Särghaual

Jul 10, 2010   //   by Olle Hints   //   Õppekeskus  //  Comments Off on KIKi toetus õppekeskuse arendamiseks Särghaual

16. juulil teavitas Keskkonnainvesteeringute Keskus, et TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse arendamise projekt leidis ERF Eesti keskkonnahariduse infrastruktuuri kaasajastamise programmist finantseerimist. Kõigi rahastatavate projektide loetelu on esitatud KIKi kodulehel. Omafinantseeringuga toetab projekti Tallinna Tehnikaülikool.

Särghaua õppekeskuse täiemahuline väljaarendamine toimub aastatel 2010-2013. See sisaldab uue õppehoone ehitust, olemasoleva välibaasi infrastruktuuri osalist renoveerimist ja õppevahendeid.

Oleme tänulikud kõigile toetajatele ja tulevastele koostööpartneritele: