Puursüdamikud

Särghaua keskuse oluliseks funktsiooniks on sügavalt maapõuest väljapuuritud kivisammaste — puursüdamike hoiustamine ning tingimuste loomine nende uurimiseks. Puursüdamikud on ülioluline materjal ja infoallikas teadlastele, kes uurivad planeedi ja elustiku arengulugu sadade aastamiljonite eest. Lisaks on puursüdamikel oluline roll praktilises geoloogias, eriti geoloogilisel kaardistamisel ning maavarade otsimisel ja uurimisel. Särghaual hoiustatud puursüdamikud leiavad kasutamist ka õppetöös ja geoteaduste populariseerimisel.

 


Särghaual on hoiustatud 5160 puursüdamikukasti 400 puuraugust Eestis, Lätis, Leedus ja Venemaal.

TTÜ ja TÜ puursüdamike kataloog ja südamikukastide fotod on kättesaadavad Eesti geokogude portaali vahendusel: geokogud.info/drillcore.

Algselt hoiustati puursüdamikke Särghaua ajaloolises maakivist hoones (karjalaut-meierei). Tänapäeval on kasutuses kolm spetsiaalselt puursüdamike ladustamiseks ja uurimiseks ehitatud hoonet. Neist uuem valmis 2015. a Eesti teadustaristu teekaardi Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC) toel olles osaks üleriiklikust loodusteaduslike kollektsioonide repositooriumist.

Särghaua puursüdamikuhoidlad, millest uuem (punane) valmis 2013. a.

Särghaua puursüdamikuhoidlad, millest uuem (punane) valmis 2013. a.

Puursüdamikuhoidla sisevaade. Südamikud on ladustatud kastidesse, igas enamasti 4-6 jooksvat meetrit.

Puursüdamikuhoidla sisevaade. Südamikud on ladustatud kastidesse, igas enamasti 4-6 jooksvat meetrit.