Browsing articles in "Õppekeskus"

KOOLITUSPÄEV 7.veebruaril 2020

Jan 10, 2020   //   by Maris Rattas   //   Loodusharidus, Õppekeskus, Üritused  //  Comments Off on KOOLITUSPÄEV 7.veebruaril 2020

“Saame tuttavaks maapõuega”

Eesti Keskkonnahariduse Ühing kutsub huvilisi osalema keskkonnahariduse koolituspäeval Särghaua õppekeskuses, kus saame rohkem teada maapõuest ja selle uurimisest.

Koolituspäeval tutvume Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi loodud Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse maapõue käsitlevate õppeprogrammide ja praktiliste tegevustega. Fookuses on maapõueressursside kasutamine tulevikus ja maapõue valdkonda populariseerivad projektid koolinoortele. Õpitubades saab ise käed külge panna kivimite, mineraalide ja kivististe uurimisel.

Koolituspäeva KAVA

Keskkonnahariduse koolituspäev on 7. veebruaril kella 10.00–17.00 Särghaua õppekeskuses Pärnumaal. Osalemine on tasuta. Korraldaja tellib toitlustuse kõikidele osalejatele, maksumus selgub lähiajal. Registreerumine on avatud 3. veebruarini või kuni kohti jagub: https://forms.gle/mLT6Tq5DK6u6NULWA.

Koolituspäevale on oodatud õpetajad, loodus- ja keskkonnahariduskeskuste töötajad, haridusasutuste juhid, õpetaja eriala üliõpilased, loodus- ja keskkonnaorganisatsioonide töötajad ning teised huvilised.

Koolituspäeva korraldab Eesti Keskkonnahariduse Ühing koostöös Särghaua õppekeskusega, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnahariduse koolituspäevade sarjas tutvustame loodus- ja keskkonnahariduskeskuste tegevusi, sihtrühmi ja eripärasid. Eesmärk on täiendada osalejate erialaseid oskusi, arendada keskkonnahariduse võrgustikku ning teavitada koole keskkonnahariduse võimalustest.

Lisainfo:

Eva-Liisa Orula

Eesti Keskkonnahariduse Ühingu projektijuht

Tel 5342 2139

ekhyhing@gmail.com

www.ekhyhing.ee

www.facebook.com/eestikeskkonnahariduseyhing

Muuseumiöö “Öös on mänge” – 20.mail

May 5, 2017   //   by Maris Rattas   //   Ekspositioon, Õppekeskus, Üritused  //  Comments Off on Muuseumiöö “Öös on mänge” – 20.mail

MÖÖ programm

TTÜ Särghaua õppekeskus on avatud 18.00-23.00

Seekordne Muuseumiöö keskendub mängudele, mis on põimitud uute ja iga-aastaste tegevuste vahele.

18.00 külastajatele avab esmakordselt uksed vastvalminud Eesti maapõue ekspositsioon.

18.30-21.00 maastikumäng – ülesandeid jagub nii väikestele kui suurtele, on hea tulla mängima koos pere või heade sõpradega. Mängu käigus saab piiluda maapõue, otsida aardeid ja katsetada oma looduse- ja ajaloouurija võimeid.

21.00-23.00 tubased mängupunktid, saab saagida ja lihvida kive ning meisterdada – näiteks oma täringu.

Avatud on kohvik, kust saab head-paremat osta sularaha eest!

Kurgja Talumuuseum meist ainult 1 km kaugusel.

Särghaua seismojaam registreerib lõhketöid ja maavärinaid

May 5, 2017   //   by Olle Hints   //   Õppekeskus  //  Comments Off on Särghaua seismojaam registreerib lõhketöid ja maavärinaid

2017. a aprillikuus paigaldati Särghaua õppekeskusesse seismomeeter – seade mis registreerib maapõues liikuvaid laineid, olgu need põhjustatud maavärinatest, varingutest pankrannikul ja kaevandustes või lõhketöödest kõikjal Eestis ja kaugemalgi. Ülitundliku mõõteriista juurde kuuluvad salvestusseadmed, GPS täpse kellaaja määramiseks ning muud vahendid.

Särghaua seismojaam on registreeritud rahvusvahelises andmebaasis ja osaks Eesti seismoseire võrgustikust, mida haldab Eesti Geoloogiakeskus koostöös Helsingi Ülikooli Seismoloogia Instituudiga. Pikem lugu seismoloog Heidi Soosalu sulest: http://sarghaua.info/seismojaam

Särghauale jõudis Aru-Lõuna paekivikarjääri lõhkamise signaal, kaugus ~115 km, magnituud 1,1. P ja S tähistavad piki- ja ristilainete saabumise aega.

Valmis sai õppekeskuse püsiekspositsiooni esimene osa

Mar 28, 2017   //   by Olle Hints   //   Loodusharidus, Näitused, Õppekeskus  //  Comments Off on Valmis sai õppekeskuse püsiekspositsiooni esimene osa

2017. a märtsi lõpus sai valmis Särghaua õppekeskuse püsiekspositsiooni esimene osa “Puuraugud ja puursüdamikud”, mis tutvustab tähtsat geoloogilist uurimismeetodit, puurimistehnoloogiaid, Särghaual hoiustatavaid puursüdamikke ning Eesti maapõue ehitust. Ekspositsioon on juba avatud nii gruppidele kui üksikkülastajatele, kuid selle ametlik avamine toimub 2017. a Muuseumiöö “Öös on mänge” raames 20. mail kl. 18.00.

Füüsilist ekspositsiooni täiendab interaktiivne osa, mis on kasutatav kohapeal infokioskite vahendusel ning internetis aadressil http://puuraugud.sarghaua.info. Interaktiivne osa katab muuhulgas teemasid nagu ‘Maailma sügavaimad puuraugud’, ‘Puuraugud ja põhjavesi’, ‘Puurimistehnoloogiad’, ‘Puursüdamikud kui maapõue arhiiv’, ‘Nafta- ja gaasipuuraugud’. Lisaks valmis 10 minutiline õppefilm ‘Puuraugud ja puursüdamikud’, mis on vaadatav ka YouTube’i keskkonnas.

Särghaua õppekeskuse ekspositsiooni valmimist toetas Keskkonnainversteeringute Keskus.

 

 

Ilmunud on värske Soomaa-Jõemaa turismikataloog ja kaart

Mar 7, 2016   //   by Maris Rattas   //   Õppekeskus  //  Comments Off on Ilmunud on värske Soomaa-Jõemaa turismikataloog ja kaart

Soomaa ja Jõemaa turismikataloog 2016 (allalaaditav)

Soomaa_kataloog

Soomaa ja Jõemaa turismikaart (A2 formaadis)

Soomaa_kaart

TTÜ Särghaua maateaduste keskuse puursüdamike hoidla on avatud

Nov 2, 2015   //   by Maris Rattas   //   Ehitus, Õppekeskus, Üritused  //  Comments Off on TTÜ Särghaua maateaduste keskuse puursüdamike hoidla on avatud

Vaata avamise fotosid siit.

Lisaks meediauudised. 

TTÜ uudised. Kersti Vähi, 02.11.2015

Oktoobri lõpus avati Pärnumaal TTÜ Särghaua maateaduste keskuses puursüdamike hoidla.

Särghaua vastvalminud hoidlas leiavad püsiva säilituskoha Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaalt pärit tugipuursüdamikud ja geoloogilised etalonid. Kokku on Särghaua keskuses tallel üle 22 km maapõue läbilõikeid enam kui 400st puuraugust, millele lisanduvad kastidesse ladustatud maavarade, kivimite, mineraalide ja setete proovid.

“Geoloog on teadlane, insener ja ta väärib korralikku uurimiskeskkonda. Võib ka lõket teha, telgis magada ja raskusi trotsida, aga oma väikeses riigis peaksime küll olema nii kaugele jõudnud, et vähemasti ühes Eesti kohas oleksid geoloogilised kogud kenasti ja kättesaadavalt varju all ja uurija ise vajadusel linade vahel,” ütles keskkonnaminister Marko Pomerants.

Särghaua kollektsioonihoidlate kompleksi haldab TTÜ Geoloogia Instituut. Instituudi direktori Atko Heinsalu sõnul on kivimikollektsioonid ja eriti puursüdamikud teadlastele hindamatu uurimismaterjal, mida lisaks Eesti geoloogidele ning tudengitele käivad Särghaual kasutamas ka välismaa teadlased. „Iga-aastaselt ilmub Eesti geoloogilistele säilikutele tuginedes kümneid teadusartikleid ka teaduse tippajakirjades. Näiteks eelmisel aastal ajakirjas Nature ilmunud Elga Mark-Kuriku kaasautorlusega avaldatud artikkel rüükalade olulisest rollist loomade evolutsioonis. Teisalt on kivimiproovid ning puursüdamikud erinevate riigile oluliste maavarade uuringute lahutamatuks osaks. Uue taristu rajamisega on Särghaual loodud võimalused aastaringseks töötamiseks Eesti puursüdamike arhiiviga ning võimekus võtta püsihoiustamiseks vastu ka partnerite teadus- või rakendusuuringute raames kogutud geoloogilist materjali,“ rõhutab direktor Atko Heinsalu.

Teadustaristu tegevusi toetab Särghaual 2014. a tegevust alustanud keskkonnahariduse õppekekus koos õppeklasside ning majutus- ja olmeruumidega. Direktor Heinsalu nendib rahuloluga, et 42 aastat tagasi Särghauale rajatud geoloogide välibaasist on tänaseks kujunenud kõigile avatud multifunktsionaalne õppe- ja teaduskeskus.

Särghaua keskus on osaks Eesti teadustaristu teekaardist “Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)”, mille raames ehitatakse ülikoolide ja riigiasutuste koostöös välja kollektsioonihoidlate võrgustik ning ühised infosüsteemid. “Meie eesmärgiks on tagada nii looduse mitmekesisust kui ressursse dokumenteeriva materjali ja andmete kättesaadavus teadlastele, ametnikele ja teistele huvilistele üle maailma,” selgitab NATARCi juht, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi direktor Urmas Kõljalg.

Puursüdamike hoidla rajamine läks maksma ligi 160 000 eurot ning selle ehitas AS Pärnu REV.

Särghaua õppekeskuses on Eestis ainulaadne kivilabor-õpikoda, mikroskoopiaklass ja lisaks arvukalt kaasaegseid õppevahendeid keskkonnamõõtmisteks ja -vaatlusteks. Eelkõige eluta looduse õpetamine Särghaual toetub TTÜ teadlaste ja õppejõudude kompetentsile ning võimaldab läbi viia põnevaid praktilisi õppekursusi nii õpilastele kui ka täiskasvanutele. Kandvaks eesmärgiks on suurendada ühiskondlikku huvi eluta looduse protsesside, geoloogiliste vaatamisväärsuste, maavarade ja uute keskkonnatehnoloogiate vastu.

Särghaua õppekeskuse väljaarendamist on rahastanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Tallinna Tehnikaülikool.

Lisainfo:

Olle Hints, TTÜ Geoloogia Instituut, aluspõhja geoloogia ja paleontoloogia professor, olle.hints@ttu.ee, tel 5130157

Urmas Kõljalg, TÜ loodusmuuseumi direktor, teadustaristu teekaardi NATARC nõukogu esimees, urmas.koljalg@ut.ee

Tallinna geograafiaõpetajate koolitus Särghaual

Oct 19, 2015   //   by Maris Rattas   //   Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Tallinna geograafiaõpetajate koolitus Särghaual

9.-10. oktoobril 2015 külastasid Tallinna geograafiaõpetajate ainesektsiooni õpetajad TTÜ Särghaua õppekeskust, et tutvuda keskuse võimaluste ja õppevahenditega ning osalesid õppekeskuse õppeprogrammides Elu areng Maal, Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad ning Kivimid, nende lihvimine ja kivististe prepareerimine. Lisaks arutleti teemal Geograafiliste e-materjalide kasutamine õppetunnis. 

 

Õppekeskust külastasid Soome keskkonnaspetsialistid.

Oct 3, 2015   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Õppekeskus  //  Comments Off on Õppekeskust külastasid Soome keskkonnaspetsialistid.

KeA+Metsähallitus29.-30.septembril 2015 külastasid õppekeskust Soome Metsaameti ja Haltia Looduskeskuse spetsialistid koos Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistikuga. Külastuse eesmärgiks oli koostööprojekti raames tutvustada külalistele Eesti keskkonnaharidus-keskuste tegevusi ja toimimist.

Soome Metsaamet (Metsähallitus) haldab kõiki riigi omandis olevaid looduskaitsealasid, rahvusparke ja matkaalasid, tegeleb keskkonnakaitselise tegevusega, sealhulgas loodushariduse ja keskkonnateadlikkuse edendamisega.

Haltia Looduskeskus on üks uuemaid looduskeskusi Soomes, mis asub Helsingi lähistel Nuuksio rahvuspargis.

TTÜ Ehitusteaduskond tutvumas õppekeskusega

Aug 26, 2015   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Õppekeskus  //  Comments Off on TTÜ Ehitusteaduskond tutvumas õppekeskusega

DSC_0084DSC_0090 DSC_0078DSC_0092

Õppelaager “Loodusvarad Eesti maapõues”

Aug 9, 2015   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Õppelaager “Loodusvarad Eesti maapõues”

DSC_95594.-6. augustil 2015 toimus Särghaual Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õppelaager “Loodusvarad Eesti maapõues”. Osalejaid oli kokku 50 last vanuses 6-14 aastat. Kolme päeva jooksul lihviti ja värviti kivimeid, uuriti ja kasvatati mineraale, otsiti metallidetektoriga varandust ja prepareeriti fossiile, pesti kulda ja uuriti mulda, käidi matkal, sporditi ja mängiti. Pikad töised päevad lõpetati filmi vaatamise ja kaisukaru diskoga. Õpitust ja meeldejäävast tehti posterid ja korraldati viktoriinid. Kõht sai täis tänu Kurgja Talumuuseumile. Suured tänud Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õpetajatele.

Fotogalerii

Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja galerii-1 ja galerii-2

Pages:1234»