Browsing articles from "November, 2014"

Nõmme Loodusmaja õpilased osalesid esimestena uue õppekeskuse õppeprogrammides

Nov 24, 2014   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Nõmme Loodusmaja õpilased osalesid esimestena uue õppekeskuse õppeprogrammides

22.-23.novembril 2014 olid Nõmme Loodusmaja loodushuvilised õpilased, juhendajad eesotsas Lada Mehikasega ning kolm koera kahepäevasel õppereisil Vändramail, külastati Kurgja talumuuseumi ning Särghaua õppekeskust, kus ööbiti ja läbiti kaks provisoorset õppeprogrammi: “Kivimid ja kivistised” ning “Mineraalid liivas ja liivakivis”. Õppeprogrammide raames uudistati puursüdamike hoidlat, saadi ülevaade Eesti kivimilisest läbilõikest ja prepareeriti kivimitest kivistisi. Mikroskoopiaklassis uuriti mikroskoopide all Eestis levivate erineva vanusega liivade ja liivakivide mineraloogilist koostist, u. 600 miljoni aasta vanusest liivakivist kuni 12 000 aasta vanuste pinnakatte liivadeni. Õhtul vaadati õppefilmi ka kristalliinsetest kivimitest, mis Eesti alal ei paljandu ning mille kättesaamiseks ja uurimiseks on vaja sügavale puurida.

 

Pärnumaa geoloogiahuviliste väliseminar Särghaua õppekeskuses

Nov 3, 2014   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Õppekeskus, Üritused  //  Comments Off on Pärnumaa geoloogiahuviliste väliseminar Särghaua õppekeskuses

Peale ametlikku avamist külastasid Särghaua õppekeskust esimestena Pärnumaa loodushuvilised Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialisti Merike Palginõmme eestvedamisel. Kuulati loengut Eesti geoloogilisest ehitusest ja maavaradest, uudistati mikroskoobiga mulda, liiva, püriiti ja koralle. Kivilaboris tutvuti puursüdamike ja Eesti maapõuest pärit kivimitega.