Browsing articles in "Külalised"

TTÜ rektor külastas õppekeskust

May 23, 2015   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Õppekeskus  //  Comments Off on TTÜ rektor külastas õppekeskust

13. mail külastas Särghaua õppekeskust TTÜ juhtkond eesotsas rektor Andres Keevallikuga. Delegatsioon tutvus kaasaegse õpikeskkonnaga ning läbis kiirkursuse Eesti maapõue teemadel. Meenutuseks ning tänuks toetuse ja abi eest Särghaua väljaarendamisel anti rektorile üle fotomontaaž õppekeskuse renoveeritud hoonetest.


Kurgja ja naaberkülade rahvas külastas õppekeskust

Mar 8, 2015   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Õppekeskus  //  Comments Off on Kurgja ja naaberkülade rahvas külastas õppekeskust

27. veebruaril 2015 võõrustasime naabreid lähemalt ja kaugemalt, et tutvustada uut õppekeskust ja oma tegemisi ning teiselt poolt ise tutvuda kogukonna rahva tegemistega eesmärgiga arendada igakülgset koostööd piirkonna konkurentsivõime ja atraktiivsuse tõstmiseks. Külalisteks olid Kurgja talumuuseumi rahvas, Samliku matkamaja ja Hiiekivi turismitalu, Asteni  Mesinduse ja Kaatarusaare talu pereettevõtjad ning pered paljudest ümbruskonna taludest, kokku üle 40 inimese.

Kõik külalised tegutsesid entusiastlikult õppekeskuse töötubades, oli avastamisrõõmu ning arutleti ka praktiliste küsimuste üle. Meenutati vanu aegu, vaadati filmi Aado Särgavast ning vesteldi mõnusalt teelauas.

Loodame meeldivale koostööle ning toetada üksteist nõu ja jõuga.

Kogu_1

Kogu_5 Kogu_3 Kogu_2 Kogu_7  Kogu_8 Kogu_9

Nõmme Loodusmaja õpilased osalesid esimestena uue õppekeskuse õppeprogrammides

Nov 24, 2014   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Nõmme Loodusmaja õpilased osalesid esimestena uue õppekeskuse õppeprogrammides

22.-23.novembril 2014 olid Nõmme Loodusmaja loodushuvilised õpilased, juhendajad eesotsas Lada Mehikasega ning kolm koera kahepäevasel õppereisil Vändramail, külastati Kurgja talumuuseumi ning Särghaua õppekeskust, kus ööbiti ja läbiti kaks provisoorset õppeprogrammi: “Kivimid ja kivistised” ning “Mineraalid liivas ja liivakivis”. Õppeprogrammide raames uudistati puursüdamike hoidlat, saadi ülevaade Eesti kivimilisest läbilõikest ja prepareeriti kivimitest kivistisi. Mikroskoopiaklassis uuriti mikroskoopide all Eestis levivate erineva vanusega liivade ja liivakivide mineraloogilist koostist, u. 600 miljoni aasta vanusest liivakivist kuni 12 000 aasta vanuste pinnakatte liivadeni. Õhtul vaadati õppefilmi ka kristalliinsetest kivimitest, mis Eesti alal ei paljandu ning mille kättesaamiseks ja uurimiseks on vaja sügavale puurida.

 

Pärnumaa geoloogiahuviliste väliseminar Särghaua õppekeskuses

Nov 3, 2014   //   by Maris Rattas   //   Külalised, Õppekeskus, Üritused  //  Comments Off on Pärnumaa geoloogiahuviliste väliseminar Särghaua õppekeskuses

Peale ametlikku avamist külastasid Särghaua õppekeskust esimestena Pärnumaa loodushuvilised Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialisti Merike Palginõmme eestvedamisel. Kuulati loengut Eesti geoloogilisest ehitusest ja maavaradest, uudistati mikroskoobiga mulda, liiva, püriiti ja koralle. Kivilaboris tutvuti puursüdamike ja Eesti maapõuest pärit kivimitega.

Vallaametnike külaskäik

Aug 23, 2014   //   by Olle Hints   //   Külalised, Õppekeskus  //  Comments Off on Vallaametnike külaskäik

22. augustil 2014 külastas Särghauat Tootsi, Torma ja Saare valla ametnike delegatsioon. Tutvuti õppekeskuse plaanide ja võimalustega, värskete õppevahenditega ning heideti pilk Eesti maapõue. Visiidi korraldas Tootsi vallavanem Kalev Kaljuste, külalisi võtsid Särghaual vastu õppekeskuse juhataja Maris Rattas ja projektijuht Rutt Hints.

Torma, Saare ja Tootsi valla juhid.

Torma, Saare ja Tootsi valla juhid lubasid Särghauale kindlasti tagasi tulla ning õppekeskuse võimalusi oma vallas tutvustada.

Vallaametnikud tutvumas keskuse õppevahenditega: mikroskoobi polariseeriva valguse all on kivimiõhik.

Külalised tutvumas keskuse õppevahenditega: mikroskoobi polariseeriva valguse sai uurida kivimiõhikuid ja vulkaanilist tuhka.

Vallaametnikud Särghaual

Vallaametnike delegatsioon Särghaua õppekeskuses.

Esimesed külalised valmivas õppekeskuses

May 30, 2014   //   by Olle Hints   //   Külalised, Loodusharidus, Õppekeskus  //  Comments Off on Esimesed külalised valmivas õppekeskuses

Mullateadlaste ekskursioon Särghaual 30. juunil külastas peatselt valmivat Särghaua õppekeskust Eesti Maaülikooli 16-liikmeline mullateadlaste ekskursioon prof. Alar Astoveri juhtimisel.

TTÜ vanemteadur Olle Hints tutvustas külalistele Särghaua talu ja välibaasi ajalugu ning õppekeskuse võimalusi. Puursüdamikuhoidlas heideti pilk 360 m sügavusele — ja 465 miljoni aasta taha — Eesti maapõue ning tuletati meelde millised on meie peamised maavarad täna ja homme.

Ühtlasi rajati keskuse õuesõppealale mullakaeve, millest võiks tulevikus kujuneda püsiva mullaprofiili tutvustamise koht kõigile õppekeskuse külalistele.

Roman Baskini teatritrupp Särghaual

Aug 12, 2010   //   by Olle Hints   //   Külalised, Loodusharidus  //  Comments Off on Roman Baskini teatritrupp Särghaual

Juulis-augustis 2010 võõrustas Särghaua Kurgjal etendunud Roman Baskini menuka suvelavastuse “Iha jalakate all” kollektiivi. 12. augustil tutvus teatrirahvas lähemalt Särghaua ajalooga ning sai põgusa ülevaate ka geoloogiast ja geoloogide tegemistest.

Küsimusi jätkus nii puurimistööde, kivimite, kivististe, maavarade, meteoriitide kui kliima kohta. Juuresoleval pildil uudistavad näitlejad graptoliitargilliiti (rahvasuus tuntud ka diktüoneemakilda nime all), millest Sillamäel toodeti kunagi uraani ning mis võib ka tulevikus osutuda oluliseks maavaraks.

Pages:«12